Siipipumpun pyörimissuunnan vaihto

Käydäänpä läpi tavanomaisimpien siipipumppujen pyörimissuunnan vaihto. Siipipumput ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja samaa pumppua voi pyörittää kumpaankin suuntaan, kunhan sisäkalujen asentoa käännellään:

V10 ja V20-mallin siipipumpun pyörimissuunnan vaihtaminen

Valmistajat usein toimittavat siipipumput vain yhteen suuntaan pyörivinä. Kasaus ja koeajo sujuvat valmistuslinjalla aina samalla tavalla. Esim. meidän toimittamat IFP:n siipipumput ovat myötäpäivään pyöriviä. Jos pumppu tulee vaikkapa traktorin nokkapumpuksi, pitää pyörimissuunta kääntää vastapäivään.

Pumppu purkenee, kun kasassa pitävät 4 ruuvia avataan, jolloin painepääty lähtee ensimmäisenä irti. Sen alla on kierrejousi, joka saattaa lennättää vanhemmassa pumpussa liimaantuneen kannen yllättäen irti..

Seuraavana voidaan nostaa pois pyöreä painelevy, jonka asento on pumppurungossa olevien teräspinnien lukitsema. Sitten näkymä onkin alla olevan kuvan mukainen.

Jos kuvassa olisi vielä pumpun akseli, niin näkyvillä olisikin tämän pumpun kaikki liikkuvat osat (paitsi laakeri). Keskellä on roottori siipineen ja tässä pumppumallissa roottorin pesä on myös osa pumpun runkoa. Rungon kyljessä on pari oleellista tietoa: pumpulle ilmoitettu tuottoarvo (tässä 11 USgall/1200 rpm) ja suuntanuoli, jota kuvassa on hieman vahvennettu.

Kaksi pientä reikää rungon sivulla asemoi rungon, roottorin pesän ja painelevyn keskenään oikeaan asentoon. Osilla on siis kaksi vaihtoehtoista asentoa, jotka eivät vaikuta pumpun toimintaan.

Pyörimissuunta vaihtuu helposti: käännetään vain roottorin runko ylösalaisin. Jos roottorin siivet ovat epäsymmetriset, niin sitten tarvitaan hieman enemmän sorminäppäryyttä, jotta saadaan myös roottori pyöräytettyä ympäri. Tässä kuvan pumppumallissa siiven ulkosyrjä on pyöristetty symmetrisesti, joten siihen ei tarvitse koskea. Mikäli siipi on vinopäinen, niin sen oikea asento on liikkua terävämpi reuna edellä.

Kolmannessa kuvassa pumpun pyörimissuunta on vaihdettu ja pumppu voidaan kasata. Painepäädyn voi suunnata 90 asteen välein haluttuun suuntaan, pultit kiristetään tasaisesti (tärkeää!) ja lopullinen kireys vedetään tietysti momenttiavaimella.

Rungon pulttien kiristysmomentti löytyy aina valmistajan esitteistä, esim. tälle IFP:n V20-pumpulle kiristysarvo on 80 Ft/Lbs, siis jalkapaunaa.. tutumpi arvo on 108,5 Nm. Tässä vielä räjäytyskuva pumpusta.


20V - 45V -mallin siipipumpun pyörimissuunnan vaihtaminen

Tämän V-sarjan pumput ovat yleisesti käytössä teollisuussovelluksissa, kun pumppua käytetään sähkömoottorilla ja pyörintänopeudet jäävät alle 2000 rpm ja tarvittavat työpaineet ovat reilusti alle 200 bar. Näissä pumpuissa roottoripatruuna on kokonaan pumppukuoren sisällä joten ulkoapäin ei pyörimissuuntaa voi nähdä kuin korkeintaan imuaukosta, mikäli patruunan kiertosuunnan nuoli on aukon kohdalla.

Tässäkin pumpussa pyörimissuunta kerrotaan käyttöakselin pyörimissuunnan mukaan, mutta irrotetun patruunan pyörimissuunnan määrittäminen aiheuttaa päänvaivaa, koska patruuna on 20V sarjan pumpussa eri suuntaan kuin suuremmissa malleissa, räjäytyskuvasta tämäkin selviää. Tämän mallisarjan kaksoispumppujen pyörimissuunta vaihtuu myös näitä ohjeita soveltamalla.

Tämäkin pumppu puretaan avaamalla neljä sidepulttia ja poistamalla mallista riippuen imu- tai painepääty. Roottoripatruuna on esillä ja sen voi poistaa pumpusta kokonaisuutena, koska sitä pitää kasassa kaksi pientä ruuvia. Pyörimissuunan kertovia merkintöjä löytyy useampia: roottorin renkaan viistettyyn sivuun on merkitty sekä patruunan koko, että pyörimissuunnan nuoli. Usein patruunaa kasassa pitävien ruuvien kannat ovat käytössä olevan suuntanuolen kohdalla.

Kuvassa on Vickersin 11 gallonan patruuna painepuolelta nähtynä. Kuvassa näkyvä merkintä ei valitettavasti aina ole näkyvissä imuaukosta. Koska kyseessä on 20V-mallisen pumpun patruuna on pumppu myötäpäivään pyörivä koska käyttöakseli on patruunan imupuolella.

Tämä patruuna on puolestaan vastapäivään pyörivästä pumpusta, koska katsomme sitä käyttöakselin puolelta.

Tämän mallisarjan pumpuissa ei ole tasopinnoilla pronssipinnoitetta eikä tiivisterakenteita, joten pyörimissuunnan kääntäminen on selkeä toimenpide. Oheisessa kuvassa pumpun imulevyssä näkyy kaksi kohdistuspinniä, mitkä varmistavat pumpun oikean asennon pesässä ja estävät rungon kiertymisen pumppauksen aikana.

Jos haluaa varmistua, että osat tulevat kasatessa oikein asemoitua toisiinsa nähden, niin tässä vaiheessa kannattaa raapaista naarmu akselinsuuntaisesti patruunan pintaan. Käytännössä pumpun pyörimissuunta vaihtuu, kun roottorin renkaan pinnoilla olevat imu- ja painelevy vaihtavat paikkaa. Tai toisin ajattelemalla kääntämällä roottorirengas toisinpäin, jolloin renkaassa oleva kokomerkintä vaihtuu toiselle puolelle - edellisissä kuvissa merkintä on siirtynyt painepuolelta imupuolelle.

Tässä on 20V-pumpun myötäpäivään pyörivä patruuna käyttöakselin puolelta nähtynä, kuvassa on pumpun imupuolen päätylevy, ohjauspinnit ja kasausruuvien kannat klo 11 ja 17 kohdalla. Kun pyörimissuunta vaihtuu, näiden ruuvien sijaintikin vaihtuu noihin vapaana oleviin aukkoihin. Yleensä ruuvin aukot on lisäksi merkitty suuntanuolin - tässä ei. Sitten sideruuvit auki ja kansi pois.

Tämän pumppumallin lamellin kärki on loivasti viistottu, tämä roottori pyörii myötäpäivään. Roottori lamelleineen ja roottorin kehä kannattaa kipata ympäri yhtenä pakettina kartonkia tai muuta levyä vasten, jotta lamellit pysyvät paikoillaa. Roottorin lovista karkaavat lamellit ovat haastavia koottavia, koska lamellin sisällä on pikkulamelli ja jokainen osa pitää osua oikeinpäin - parasta olla purkamatta tuota pakettia. Jos vahinko kuitenkin käy, niin roottorin ulkokehältä yleensä löytyy suuntanuoli, joka kertoo mikä on pyörintäsuunta, jotta lamellit tulevat roottoriin nähden oikeinpäin.

Tässä on pumpun liikkuvat osat käännettynä, painelevy on edelleen alapuolella, kokomerkintä on nyt vaihtanut puolta ja kiertosuunta on vastapäivään. Seuraavaksi imulevy päälle ja ruuvit uusiin paikkoihin vain kevyesti kiinni.

Jotta kaikki osat asettuvat täsmälleen suoraan, kannattaa öljytty patruuna sovittaa paikalleen pumppurunkoon ja sen jälkeen varovasti poistaa se muotistaan. Nyt sideruuvit kiinni, varmista vielä sormin pyörittämällä, että roottori pyörii vapaasti. Kasaamisessa käytettyjen ruuvien kiristysmomentit kannattaa tarkistaa valmistajan esitteistä.


20VQ - 45VQ -mallin siipipumpun pyörimissuunnan vaihtaminen

Ulkoisesti edellä kuvatun V-sarjan näköisiä ovat mobiilikäyttöön tarkoitetut VQ-sarjan pumput. Nämä kestävät pyöritystä dieselmoottorin kampiakselin jatkeena, koska sallittu pyöritysnopeus kuormitettuna on yli 2000 rpm, paineenkesto on myös yleensä yli 200 bar. Osat eivät ole vaihtokelpoisia V-sarjan pumpun kanssa.

VQ-mallisen pumpun pyörimissuunnan vaihto on samanlainen operaatio kuin edellä kuvattu, mutta nyt irto-osia on paljon enemmän, koska paine- ja imupuolella on erilliset pronssipinnoitetut levyt ja niissä munuais-malliset o-rengastiivisteet tukirenkaineen. Räjäytyskuva tästäkin pumppumallista.

Tässä suunnanvaihtotyö kuvina (klikkaa kuvat suuremmaksi):

Kaksoispumppujen rakenne on samantyyppinen, niissä imut ovat vastakkain ja painepuolet pumpun päädyissä, tätä ohjetta soveltamalla myös tuplapumpun pyörimissuunnan vaihto onnistuu.

Eikä sääntöä ilman poikkeusta - vaikka tässä esitellyt pumppumallit on toteutettu toimimaan lamellin pyöreä tai terävä särmä edellä, niin myös muita toteutustapoja on käytössä. Pumput on siis syytä kasata valmistajan ohjeita noudattaen.

Hydrauliikkapumppu.fi 2010 – 2022