Sarjanipan käyttö

Sarjanipan eli sarjaliitäntänipan käytön perusteita

Avoimessa hydraulijärjestelmässä pumppu kierrättää öljyä hallintaventtiileiden läpi ja venttiileissä on keskiasennossa ns. vapaakierto. Jos lisätään vaikkapa vanhan traktorin nostolaitepiiriin ulkopuolisen käytön käsihallintaventtiili tai lisätään olemassa olevan venttiilin lisäksi järjestelmään toinen venttiili, niin pelkkä lisäletku tai T-haara eivät tee järjestelmästä kunnolla toimivaa. Sarjanipalle ei ole tarvetta, jos käytössä on suljettu järjestelmä.

Oheisessa kuvassa on lähtötilanne, jossa 1-karainen venttiili on ilman sarjanippaa. Paine tulee liitännästä P ja menee venttiilin (venttiiliryhmän) läpi tankkiliitäntään T. Toimilaitteelta (vaikkapa sylinteriltä) palaava öljy johdetaan samaan linjaan.

Jos virheellisesti kytkettäisiin toinen venttiili suoraan tämän venttiilin T-linjaan, seuraisi venttiilen yhtäaikaisesta käytöstä esim. 1. venttiilin ohjaaman sylinterin (-) liikkeen vaihtuminen työnnöksi, kun sama paine pääsee vaikuttamaan sylinterin molemmille puolille.

Lisäksi venttiilin valmistajat eivät edes salli paluupuolelle korkeita työpaineita, koska karojen vuoto ulospäin kasvaa niissä tilanteissa väistämättä.

Kun sarjanippa kierretään sille varattuun paikkaan muuttuu hallintaventtiilin virtaustiet viereisen kuvan esittämällä tavalla. Ohje sarjanipan sijoituspaikasta löytyy venttiilivalmistajien esitteestä.

Yleensä se on tulppa, joka asennetaan virtausaukon porauksen pohjalta löytyvään valmiiksi kierteytettyyn kanavaan. Tai nippa kierretään venttiilirungon ulkopuolelle, jolloin nippa toimii liitäntäpaikkana lähtevälle painelinjalle. Oheisen kuvan virtausaukosta P2 saadaan työpaine seuraavalle venttiilille tai traktorin nostolaitteelle.

Kuvassa P2-merkitty liitäntä on merkitty venttiilirunkoon valmistajasta riippuen moninaisin tavoin: valussa voi olla esim. merkintä N, HPC tai PCO (High Pressure Carryover, Pressure Carry Over).

Sarjanippaa käytettäessä toimilaitteelta palaava öljy johdetaan tankkilinjaan T, eli tämä linja pitää säilyttää, kun venttiilin jatkeeksi lisätään toinen suuntaventtiili.

Linjan viimeinen venttiili ei kaipaa sarjanippaa.

Hydrauliikkapumppu.fi 2010 – 2022