Pumpun käyttöönotto

Uutta pumppua käyttöönotettaessa on erittäin tärkeätä noudattaa näitä perusteita:

  1. Tarkista, että uuden pumpun pyörimissuunta on oikein.
  2. Älä koskaan pyöritä kuivaa pumppua.
  3. Kun koneeseen vaihdetaan uusi pumppu, vaihda myös öljyt ja suodatin.
  4. Jotta pumppu lähtisi heti toimimaan, täytä imukanava öljyllä ja kierrä pyörimissuuntaan, siten saat pumpun täyteen öljyä.
  5. Mikäli mahdollista täytä myös imuputki.
  6. Ensimmäisellä käynnistyskerralla varmista, että pumppu alkoi pumpata, älä nosta kierroksia vaan anna pumpun pyöriä ilman kuormaa useita minuutteja.
  7. Muista kaikissa työvaiheissa puhtaus.

Ensimmäiset käyttöminuutit voivat olla tärkeimmät pumpun koko elinkaarta ajatellen.

Kun kartioakseli-pumpulle asennetaan akselikytkintä tai käyttöratasta on syytä varmistaa pumppuvalmistajan ohje akselimutterin kiristysmomentista. Liikaa kiristäminen johtaa helposti kytkentäholkin halkeamiseen kiilauran kohdalta, koska akselin kartiokas muoto toimii halkaisukiilan tavoin.

Hydrauliikkapumppu.fi 2010 – 2022