Hammaspyöräpumpun pyörimissuunta ja virtausaukkojen tunnistaminen

Tavanomaisen hammaspyöräpumpun pyörimissuunta määritetään asettamalla tutkittava pumppu pystyasentoon, käyttävä akseli keskilinjan yläpuolella ja katsojaa kohden.

Myötäpäivään pyörivä pumppu

  • imu vasemmalla, painepuoli oikealla
  • tyyppimerkinnässä voi olla kiertosuunnan tunnuksena R, D, C tai CW

Vastapäivään pyörivä pumppu

  • imu oikealla, painepuoli vasemmalla
  • tyyppimerkinnässä voi olla kiertosuunnan tunnuksena L, S, A tai CCW

Kun pumppu on edelläkuvatussa asennossa, on pumppuun meistetty suuntanuoli yleensä yläpinnalla, jolloin nuoli kuvaa sekä pyörimissuuntaa- että virtaussuuntaa. Muutamat pumppuvalmistajat lisäävät imuliitännän puolelle tasopinnalle pienen kuopan, kolon tms. tunnisteen.

Jos pumpun pyörimissuunta on vaihdettavissa ilman osien vaihtamista, ohje toimenpiteeseen löytyy pumppuvalmistajan esitteestä. Pyörimissuunnan vaihdon esteenä on yleensä päätylaippoihin sijoitetut tiivisteet, jolloin eri suuntiin pyörivillä pumpuilla on etummaisia laippoja erikseen myötä- ja vastapäivään pyöriville pumpuille (esim. Sauer Danfoss). Jos tiivisteet on sijoitettu pumppulohkoon, ovat päätylaipat sileitä ja siten käännettävissä (esim. Salami).

Hydrauliikkapumppu.fi 2010 – 2022